Email: office@biznis-link.rs Pozovite nas: +381 (0) 34 20 66 71
English/Srpski
 
Dešavanja
Saznajte najnovije informacije
Škola PREGOVARAČKIH VEŠTINA
Postavljeno: 08.09.2015.U životu dobijate, ne ono što zaslužujete, već ono što PREGOVARATE!

CILJNA GRUPA:
 • Svi oni koji streme taktičnom i mudrom pregovaranju, postizanju vlastitih ciljeva i ciljeva svojih organizacija dok istovremeno teže stvaranju nesuparničkih sporazuma koji će se odupreti vremenu i destruktivnim pritiscima tržišta.
CILJ PROGRAMA:
 • Prezentovati koncept STRATEŠKOG PREGOVARANJA kao veštine koju učesnici koriste svakodnevno u poslovnom i privatnom okruženju.
 • Pokazati zašto i kako treba definisati ključne pregovaračke tačke.
 • Voditi učesnike kroz proces kreiranja argumenata za efikasnu argumentaciju i protivargumentaciju.
 • Osvestiti ulogu pojedinaca i timova u pregovaračkom procesu.
 • Pružiti alate za efikasnu verbalnu & neverbalnu komunikaciju u pregovorima.
 • Kroz interaktivan rad pružiti alat za konstantno razvijanje pregovaračkih veština.
TEME RADIONICA:
 • Radionica 1:Prodaja vs pregovori
 • Radionica 2: Strateški pristupi u pregovaranju
 • Radionica 3: Trgovina i argumentacija u pregovorima
 • Radionica 4: BATNA
 • Radionica 5: Otvaranje pregovora i prikupljanje informacija / shopping lista
 • Radionica 6: Komunikacija i percepcija u pregovaračkom procesu
 • Radionica 7: Ličnost i pregovaranje
 • Radionica 8: Pregovaračka moć
 • Radionica 9: Kada pregovori dođu do slepe ulice, šta raditi?
 • Radionica 10: Finalna vežba
METODOLOGIJA:
 • Obuka je interkativna i sastoji se iz: kratkog uvodnog izlaganja, vežbi – rad u manjim ili većim grupama, simulacije, tehnike pitanja i odgovora, igre uloga, demonstracije, testova, diskusije, debata,rada na realnim studijama slučaja, proučavanja kraćih edukativnih filmova, snimanja kamerom, analize i davanja povratne informacije.
 • Sastavni deo realizacije programa jesu kreirani priručnici koji prate teme obuke, kao I dodatni materijali koji se dobijaju nakon treninga u štampanom I elektronskom formatu.
DINAMIKA REALIZACIJE:
 • Jedinstven program u regionu obuhvata 10 radionica koje realizujemo dva puta mesečno, subotom, u terminu 10:00 - 14:00.
 • Period realizacije: 10. oktobar - 12. decembar 2015.
MESTO REALIZACIJE:
 • Trening Centar BIZNIS LINK, Trg topolivaca 4, Kragujevac
PREDAVAČI:
 • Danijela Nedić, Marija Krpan & Christina Karapanou, BIZNIS LINK senior predavači 
VIŠE INFORMACIJA:
 • office@biznis-link.rs
 
 
Preporučujemo:
Postavljeno: 30.03.2017.
PREGOVARAČKI KOMPAS
Više informacija >>
 
Postavljeno: 21.08.2016.
Zašto su MBA studije Vaša najbolja odluka u 2016.?
Više informacija >>
 
Postavljeno: 08.09.2015.
Škola PREGOVARAČKIH VEŠTINA
Više informacija >>
 


 
Ukratko o nama
Postojimo s ciljem da svojim klijentima u profitnom, javnom i neprofitnom sektoru omogućimo da unaprede svoja znanja i veštine u oblasti Komunikacija, Prodaje i Menadžmenta, kroz interaktivnu edukaciju, konsalting i koučing.
 
Novosti
PREGOVARAČKI KOMPAS
Postavljeno: 30.03.2017.
 
Zašto su MBA studije Vaša najbolja odluka u 2016.?
Postavljeno: 21.08.2016.
Kontakt
Biznis Link
Svetozara Markovića 107/1/6
34000 Kragujevac, Srbija

T. +381 (0) 34 20 66 71
T. +381 (0) 64 17 88 212
E. office@biznis-link.rs
Google mapa
 
 
Copyright 2013 Biznislink