Email: office@biznis-link.rs Pozovite nas: +381 (0) 34 20 66 71
English/Srpski
 
Koliko su DOBRE Vaše menadžerske VEŠTINE?
Procenite sopstvene veštine uveravanja
Nastojte da se vaši odgovori zasnivaju na stvarnom ponašanju u realnim situacijama na poslu.
Za svaku navedenu izjavu označite koliko vas tačno opisuje.

„1“ označava „netačno“, „5“ označava „tačno u potpunosti“.
 
 
1. Trudim se da drugima na odgovarajući način predstavim svoje kvalifikacije pre nego što ih uverim u nešto.
1 2 3 4 5
 
2. Dok uveravam, nudim dokaze o tome kako su ljudi imali poverenja u mene u prošlosti.
1 2 3 4 5
 
3. Analiziram reči i ponašanje slušalaca da bih procenio njihov stil odlučivanja i njihovu prijemčivost, to jest otvorenost prema mom predlogu.
1 2 3 4 5
 
4. Dok uveravam, opisujem koristi i jednistvene aspekte svoje ideje.
1 2 3 4 5
 
5. U toku svoje prezentacije/ izlaganja služim se metaforama, analogijama i pričama da bih istakao ključne tačke.
1 2 3 4 5
 
6. Broj tačaka koje iznosim u prezentaciji ne prelazi pet.
1 2 3 4 5
 
7. Svoje argumente podržavam vrlo pouzdanim dokazima.
1 2 3 4 5
 
8. Kada navodim činjenice, podatke ili statistiku, sve te informacije izložim tako da budu jasne i da se lako pamte.
1 2 3 4 5
 
9. Podstičem svoje slušaoce da pružaju povratnu informciju da bih podstakao/-la na samouveravanje.
1 2 3 4 5
 
10. Koristim uznemirujuća, sugestivna i retorička pitanja da bih podstakao/-la svoju publiku na samouveravanje.
1 2 3 4 5
 
11. Aktivno slušam svoju publiku i pokazjem da razumem sadržaj i emocije koje se kriju iza njihovih izjava.
1 2 3 4 5
 
12. Da bih utvrdio/-la svoju strategiju, analiziram svoju publiku pre uveravanja.
1 2 3 4 5
 
13. Svoju strategiju, sredstva i pristup uveravanju prilagođavam različitoj publici.
1 2 3 4 5
 
14. Menjam svoj izbor medija u zavisnosti od poruke koju želim da prenesem.
1 2 3 4 5
 
15. Pomažem drugima u naporima da izgrade poverenje i kredibilitet jer znam da na taj način mogu da učvrstim odnos sa osobama koje će kasnije želeti meni da pomognu.
1 2 3 4 5
 
16. Pokušavam da podstaknem ljude da se javno ili pismeno obavežu da će moje ideje sprovesti u delo.
1 2 3 4 5
 
17. Koristim moć koja proizilazi iz mojih titula ili istaknutih pozicija koje držim.
1 2 3 4 5
 
18. Kada posedujem ekskluzivnu informaciju, naglašavam njenu vrednost onima koje uveravam.
1 2 3 4 5
 
19. Kada nešto promovišem, naglašavam da je to standardna praksa ili deo popularnog trenda.
1 2 3 4 5
 
20. Povezujem se sa proizvodima, ljudima ili kompanijama kojima se moja publika divi.
1 2 3 4 5
 
21. Naglašavam sličnost koju imam sa ljudima koje želim da uverim.
1 2 3 4 5
 
22. Kada naiđem na otpor prema svojoj ideji, služim se parafraziranjem ili ispitivanjem da bih razumeo/-la uzrok otpora i da bih pokazao/-la razumevanje za brige onih koji mi pružaju otpor.
1 2 3 4 5
 
23. Trudim se da uspostavim pozitivne odnose sa ljudima koje želim da uverim.
1 2 3 4 5
 
24. Kada vidim da ću naići na otpor prema svojim idejama, nastojim da navedem argumente svojih oponenata i pokažem razumevanje za njih pre nego što izložim svoje stanovište.
1 2 3 4 5
 
25. Dok uveravam, koristim afirmativnan, uverljiv govor i jezik zansovan na obostranoj koristi.
1 2 3 4 5
 
 
Preporučujemo:
Postavljeno: 30.03.2017.
PREGOVARAČKI KOMPAS
Više informacija >>
 
Postavljeno: 21.08.2016.
Zašto su MBA studije Vaša najbolja odluka u 2016.?
Više informacija >>
 
Postavljeno: 08.09.2015.
Škola PREGOVARAČKIH VEŠTINA
Više informacija >>
 


 
Ukratko o nama
Postojimo s ciljem da svojim klijentima u profitnom, javnom i neprofitnom sektoru omogućimo da unaprede svoja znanja i veštine u oblasti Komunikacija, Prodaje i Menadžmenta, kroz interaktivnu edukaciju, konsalting i koučing.
 
Novosti
PREGOVARAČKI KOMPAS
Postavljeno: 30.03.2017.
 
Zašto su MBA studije Vaša najbolja odluka u 2016.?
Postavljeno: 21.08.2016.
Kontakt
Biznis Link
Svetozara Markovića 107/1/6
34000 Kragujevac, Srbija

T. +381 (0) 34 20 66 71
T. +381 (0) 64 17 88 212
E. office@biznis-link.rs
Google mapa
 
 
Copyright 2013 Biznislink