Zadnji kilometar – The Last Mile

Zadnji kilometar – The Last Mile

Zadnji kilometar - The Last Mile

Situacije su brojne kako nekome možemo pružiti podršku – aktivnim slušanjem, postavljanjem pravih pitanja, pružanjem povratnih informacija, davanjem iskustvenih saveta, ili, jednostavno da samo budemo tu…

Video ZADNJI KILOMETAR daje primer prave – motivacione podrške i inspiriše nas da pogledamo oko sebe kome sve možemo biti tačka oslonca u pravom trenutku i kako to efikasno možemo učiniti.

Ne zaboravite da razvijajući i podržavajući druge – razvijamo sebe!

Setite se i sledećeg: naša snaga ne ogleda samo u tome da pružimo podršku drugima, već i da budemo spremni da istu zatražimo!

Podelite