Alati za efikasnu poslovnu komunikaciju

Alati za efikasnu poslovnu komunikaciju


Kako razviti veštine komunikacije i postići uspeh u prodaji i edukaciji ili inspirisati nekoga?


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE