Argumentacija i veštine uveravanja

Argumentacija i veštine uveravanja


Kako razviti veštinu uveravanja i koristiti argumentaciju i protivargumentaciju?


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE