Motivacija

Motivacija ljudi


Kako motivisati ljude i pomoći im da daju svoj maksimum?


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE