Upravljanje konfliktima

Upravljanje konfliktima


Kako efikasno upravljati konfliktima u poslu i svakodnevnom životu?


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE