Pregovaračka umeća

Pregovaračka umeća


Kako razviti pregovaračke veštine i ostvariti željeni ishod u pregovorima?


0
MODULA
DINAMIKA RADA
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE