Iz našeg ugla

Komunikacija - prilika ili prepreka | Biznis link

Komunikacija – prilika ili prepreka?

Sve što kažemo ili ne kažemo, uradimo ili ne uradimo, jeste NAŠA PREZENTACIJA. I ne samo naša, lično naša, već i prezentacija kompanije koju predstavljamo! U veliko meri od NAS zavisi da li će KOMUNIKACIJA koju vodimo biti naša PRILIKA ili PREPREKA! Postoje pristupi i koraci koji mogu pomoći da PRILIKA ipak bude naš DOMINANTAN PRISTUP i ogledaju se u efikasnoj pripremi za komunikacioni proces, primeni adekvatnih alata i samoevaluciji. Kako bi Vaša KOMUNIKACIJA delovala SNAŽNO, UVERLJIVO, INSPIRATIVNO… potrebno je da promislite o [...]

Pročitajte više...
Da li virtualni tim može biti efikasan?

Da li virtualni tim može biti efikasan?

Svedoci smo dešavanja – naše radne NAVIKE se menjaju. Upliv tehnologije u naše živote i poslove, naveo nas je da formiramo i razvijamo VIRTUALNE TIMOVE. Formiranje VIRTUALNIH TIMOVA može biti adekvatan odgovor na sledeće POTREBE: Ako želimo da napravimo SINERGIJU ljudi i njihovih veština, bez obzira na kojoj se lokaciji u zemlji ili van nalaze. Kada se jave KRIZE i VANREDNE SITUACIJE, poput ove kroz koju prolazimo – pandemija virusa korona. Ukoliko želimo da SMANJIMO TROŠKOVE kancelarija, tako što će članovi tima raditi [...]

Pročitajte više...
Čemu služe povratne informacije?

Čemu služe povratne informacije?

Razmislite da li možemo biti EFIKASNI u radnom okruženju bez redovnih, kvalitetnih POVRATNIH INFORMACIJA. Mogu li naši ljudi biti efikasni u svom poslu, komunikaciji i saradnji sa kolegama/timovima/sektorima u radnom okruženju, ukoliko nemaju povratnu informaciju šta rade dobro, a šta treba menjati / unaprediti? Ne manje važno jeste i naša SPREMNOST da primimo povratne informacije i izvučemo iz njih nešto korisno za svoj LIČNI i PROFESIONALNI razvoj…umesto da zauzmemo odbrambeni STAV i navlačimo različite MASKE.. Baveći se razvojem ljudskih potencijala duže vreme, [...]

Pročitajte više...
Poslovnom komunikacijom do dobre reputacije

Poslovnom komunikacijom do dobre reputacije

Poslovna komunikacija zaposlenih je ono što vaši KLIJENTI / korisnici prvo PRIMETE. ATMOSFERA koja vlada među zaposlenima unutar preduzeća/institucije je ista ona atmosfera koju klijenti prvo osete kada uđu u naš POSLOVNI PROSTOR. Ukoliko to nije na odgovarajućem NIVOU, sva ulaganja u popravljanje imidža putem marketinga su beskorisna. Naši kupci BIRAJU, ne kupuju, i zato je važno kreirati takvo OKRUŽENJE koje će naše klijente navesti da odaberu baš NAS! Podsetiću Vas i na i sledeće: Prvi UTISAK formira se u prvih 20 sekundi kontakta. Isto [...]

Pročitajte više...
Kako možemo prevazići mentalne zamke?

Kako možemo prevazići mentalne zamke?

Ukoliko se setimo poruke Tima Galveja “USPEH je razlika između POTENCIJALA I PREPREKA”, dobro bi bilo povremeno preispitati svoje MENTALNE ZAMKE jer one, zaista, mogu biti naše PREPREKE u ličnom & profesionalnom RAZVOJU. Ponekad smo ih SVESNI, a ponekad i ne baš, zar ne? Pitanje koje se postavlja dalje je ŠTA ĆEMO SA NJIMA. Prvi korak je da ih OSVESTIMO, a nakon toga mudro UPRAVLJAMO SOBOM. PODELIĆU sa Vama nekoliko NAJČEŠĆIH mentalnih zamki na koje sam nailazila u okruženju u poslednoj deceniji & PREPORUKE [...]

Pročitajte više...