Stvaranje i vođenje efikasnog tima

Stvaranje i vođenje efikasnog tima


Kako stvoriti efikasan tim i postići maksimalne rezultate?


0
MODULA
DINAMIKA RADA
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE