Feedback

Povratne informacije


Kako na adekvatan način dati i primiti povratnu informaciju i unaprediti interpersonalnu komunikaciju?


0
MODULA
DINAMIKA RADA
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE