Poklon na pogrešnom mestu • Biznis Link

Poklon na pogrešnom mestu

Šta bi bilo ako bismo na povratne informacije gledali kao na POKLON, na dobru nameru i želju druge strane da osvestimo svoje snage i slabosti, rastemo i razvijamo svoje potencijale?

POMAK u ličnim i poslovnim odnosima je ozbiljan kada osvestimo da mi ne znamo gde se nalazimo i kuda idemo – bez redovnih i efikasno KOMUNICIRANIH povratnih INFORMACIJA, s jedne strane, i otvorenog uma i spremnosti da ih čujemo i razumemo, sa druge strane.

U onim organizacijama, gde se POVRATNE INFORMACIJE otvoreno i često saopštavaju, poštujući BALANS između “pozitivnih” i “korektivnih” poruka, imamo za posledicu to da su zaposleni POSVEĆENI svom poslu, imaju osećaj da se njihov rad POŠTUJE, spremni su da uče i PROAKTIVNO odgovaraju na promene.

A šta se dešava gde ovo nije slučaj?

Ovom prilikom delim sa vama uvid jednog učesnika sa mog treninga POVRATNE INFORMACIJE , koji može poslužiti kao dobra LEKCIJA u ovoj oblasti: “Imao sam osećaj da su povratne informacije, koje sam uputio nadređenom, završile u korpi za smeće! Da objasnim: uvideo sam propuste u realizaciji određenog projekta u svom timu i želeo da to podelim sa vođom tima. Pripremio sam i konkretna rešenja. Umesto spremnosti da druga strana sve ovo čuje i proaktovno krenemo napred, dobio sam odgovor: “A kad ti napraviš propuste, onda ništa!”, i preusmeravanje komunikacije. Nisam siguran da li ću sledeći put biti spreman da adekvatno reagujem. Možda i nije loše – ne talasati.”

Na kraju balade – obe strane nezadovoljne, svrha pružanja povratne informacije nije ostvarena, komunikacija ide u pogrešnom smeru. Pravi se zid između sagovornika, ne razvija se kultura otvorenosti, razumevanja i poštovanja, javlja se osećaj nesigurnosti, kao i pitanje da li sledeći put biti proaktivan i ukazati na problem/ neadekvatno rešenje/ propuste, ili ravnodušno posmatrati posledice koje dolaze… Sve u svemu, EFEKAT je negativan!

Možemo li drugačije da se ponašamo kada dobijamo povatne informacije?

Naravno da možemo! Postoje PROVERENI MODELI efikasnog upravljanja povratnim informacijama, testirane tehnike i pristupi… samo treba primeniti.

Ono, što svako od nas može da uradi, jeste da:

  • AKIVNO SLUŠA svog sagovornika i nastoji da RAZUME šta je tačna PORUKA koja mu se komunicira, na šta je usmerena i kakve efekte ima.
  • ZAHVALI SE za pruženu povratnu informaciju jer svi oni koji nam daju ove informacije u dobroj nameri – pomažu nam da rastemo i idemo putem IZVRSNOSTI.
  • RAZMISLI gde se sve očitava naša odgovornost i šta je u duhu naše ULOGE, u datoj situaciji, efikasno da uradimo kako bi stvari išle u pravom smeru.
  • PRAVI KORAK NAPRED u konstruktivnom tonu, kroz otvorenu komunikaciju i nedvosmislenu spremnost da se stvari vrate na pravi put.
  • DELUJE, pokazujući na svom primeru da su greške sastavni deo funkcionisanja, da se iza njih staje, uzimaju lekcije, stvari popravljaju i nastavlja dalje.

Šta će biti efekti ovog pristupa?

Ponašajući se u skladu sa predloženim koracima, mi:

  • Pokazujemo koliko je važno živeti LIČNU ODGOVORNOST, i birati PROAKTIVAN pristup.
  • Kreiramo PRILIKU da demonstrirano ponašanja – postane i MODEL ponašanja u našem okruženju.
  • Otvoramo novi PUT za razvijanja dvosmerne komunikacije, razumevanje i stvaranje kulture redovnog davanja i primanja povratnih infomacija, podizanja nivoa motivacije ljudi i veće angažovanosti.

Zato, VREDI razmisliti i posvetiti pažnju ovom pitanju…. da povratne informacije stignu na pravu adresu i žive svoju SVRHU!

Za dodatna pitanja/ potrebnu podršku, računajte na mene: danijela.nedic@biznis-link.rs, ili se pridružite na programu POVRATNE INFORMACIJE – ZAŠTO? KAKO? ŠTA? – uživo ili online, i uzmite svoju kutiju sa alatom.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post