Ono što nemaš, zajmi samom sebi! • Biznis Link

Ono što nemaš, zajmi samom sebi!

Nove situacije nameću nove uloge i odgovornosti svakome od nas, zar ne?

Za neke uloge imamo jasan plan šta i kako raditi.

Za neke – nemamo. To ne treba da nas spreči da i tada, budemo proaktivni, damo svoj maksimum i dođemo do kvalitetnih rešenja.

Mudri rimski državnik, Katon uči nas sledećem: “Ono što nemaš, zajmi samom sebi.”

U duhu ove krilatice, imam nešto za vas što može biti odlična podrška za bolje razumevanje sebe i svojih odnosa sa drugima, načina na koji razmišljate, kakve odluke donosite, s jedne strane, ali i kako gradite mostove sa ljudima koji imaju drugačije motive, pristupe, modele ponašanja!

Predstavljam vam DISC FLOW metodologiju koja nam pruža alate za sve prethodno pobrojane potrebe. Radi se o modelu za opisivanje ljudskog ponašanja koji pomaže u otkrivanju odgovora na pitanje „Zašto se ljudi ponašaju na određeni način?“ i koristi pojedincima da shvate kako najbolje rade, menadžerima da shvate uticaj koji imaju na svaku osobu u timu, a kolegama da shvate kako da efikasnije komuniciraju i grade bolje i jače odnose.

Kombinovanjem ponašanja i emocionalne inteligencije stvoren je alat koji je dizajniran da pomogne ljudima da imaju veću svest o sebi i drugima, i što je najvažnije, da naprave namerne izbore u interakciji kako bi poboljšali komunikaciju i stvorili jače, angažovanije i produktivnije odnose.

Njegova upotrebna vrednost pada vam u oči čim popunite DISC FLOW upitnik i dobijete izveštaj o svom profilu.

Sa uvidima PERSONALIZOVANOG IZVEŠTAJA dobićete povratne infomracije koje se odnose na sledeće:

 • Karakteristike i istaknuta ponašanja vašeg dominantnog stila;
 • Snage i potencijalna ograničenja vašeg profila;
 • Podsticajno radno okruženje za vas;
 • Model upravljanjanja konfliktima/ donošenje odluka;
 • Vaše potencijalne motivatore i stresore;
 • Nivo razvijene samosvesti (emocionalna inteligencija);
 • Nivo razvijene svesti o drugima (emocionalna inteligencija);
 • Savete za lični razvoj.

Ukoliko DISC FLOW upitnik popune i kolege iz vašeg tima, stepen razumevanja i prihvatanja članova tima biće na višem nivou, jer TIMSKI IZVEŠTAJ pruža:

 • Priliku lideru i članovima tima da se fokusiraju na pronalaženje ravnoteže u timu posmatrajući opšti trend ponašanja i emocionalne inteligencije među njegovim članovima;
 • Razumevanje istaknutih karakteristika/ snaga tima i pomaže u poboljšanju komunikacije i saradnje u timu, kao i identifikovanje potencijalnih oblasti za poboljšanje;
 • Prostor za olakšavanje diskusije unutar tima i pomaže da se izgradi angažovaniji i kohezivniji tim;
 • Preporuke kako da na najbolji način iskoristite prednosti i upravljate ograničenja DISC stilova u timu.

Ako, pak, poželite da bolje razumete svoj liderski stil i kako da vodite svoj tim iz tog ugla, DISC FLOW pruža jasne smernice kroz LIDERSKI IZVEŠTAJ i omogućava vam:

 • Potpuno razumevanje – šta vas gura napred, šta je klizav teren za vas, kao i šta vredi razvijati dalje u vašem liderskom profilu;
 • Vođenje efikasnog dijaloga sa svakim članom svog tima;
 • Razvijanje boljeg razumevanja i prihvatanja članova u timu;
 • Adekvatan pristup svakom članu tima kada pružate povratne informacije, delegirate, motivišete, rešavate probleme;
 • Dublji uvid gde mogu nastati tačke neslaganja u timu i kako upravljati njima;
 • Stvaranje i negovanje timske kohezije.

Zbog mogućnosti koje pruža – DISC FLOW metodologiju koristim u programima za razvoj lične, timske i kompanijske izvrsnosti, odnosno kreiram okruženje da moji klijenti mogu:

 • Svoje lične i interpersonalne IZAZOVE prebaciti u plodonosne PRILIKE;
 • Izgraditi REZILIJENTNOST;
 • Svoje PERFORMANSE pozicionirati drugačije;
 • Efikasno sarađivati sa drugim ljudima u rešavanju problema i donošenju ODLUKA;
 • Stvarati POZITIVNO OKRUŽENJE, u kome svakome prilaze sa njegove NAJBOLJE STRANE – A onda prepreka nema!

Sada je potpuno jasno da, kroz adekvatnu procenu i pristup ljudima, možete obezbediti sve ono što ne posedujete – nezavisno da li se radi o snagama, pristupima, rešenjima!

Zato vas pozivam da iskoristite priliku i zakažete DISC FLOW konsultacije i steknete uvid u VREDNOSTI koje možete dobiti primenom ove metodologije u svom razvojnom/ radnom okruženju.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post