Poslovnom komunikacijom do dobre reputacije

Poslovnom komunikacijom do dobre reputacije

Poslovnom komunikacijom do dobre reputacije

Kako šaljemo poruke u poslovnom okruženju

Poslovna komunikacija zaposlenih je ono što vaši KLIJENTI / korisnici prvo PRIMETE.

ATMOSFERA koja vlada među zaposlenima unutar preduzeća/institucije je ista ona atmosfera koju klijenti prvo osete kada uđu u naš POSLOVNI PROSTOR.

Ukoliko to nije na odgovarajućem NIVOU, sva ulaganja u popravljanje imidža putem marketinga su beskorisna.

Naši kupci BIRAJU, ne kupuju, i zato je važno kreirati takvo OKRUŽENJE koje će naše klijente navesti da odaberu baš NAS!

Podsetiću Vas i na i sledeće:

  • Prvi UTISAK formira se u prvih 20 sekundi kontakta.
  • Isto tako 93% onoga što kažemo prilikom obraćanja klijentu tumači se pravilima NEVERBALNA komunikacije, a samo 7% odnosi se na ono što IZGOVORIMO.
  • Hoće li se sagovornik nasloniti i prekrsti ruke ili se nagnuti prema vama, na koju stranu su mu okrenuta kolena, gde su ruke… osnovna je PORUKA koju vam sagovornik šalje.

Neadekvatno upravljanje PRIGOVORIMA vodi vaše klijente / korisnike ka konkurenciji.

Gde se prepliću komunikacija i reputacija?

IMPERATIV u savremenom poslovanju je stvoriti sliku u javnosti o pouzdanom poslovnom partneru, ljubaznom i korektnom kolegi, o lideru koji je, ne samo sposoban i stručan, već i spreman da stvori KREATIVNU atmosferu za rad.

ISTRAŽIVANJA pokazuju da ugled preduzeća (korporativni ugled) i dobar ugled robne marke (brenda), odnosno njegov imidž, mogu obezbediti i konkurentsku prednost i profit. USPEŠNI MENADŽERI svrstavaju ugled u jedan od prioriteta i nastoje da ugled u poslu grade paralelno sa onim u svakodnevnom životu.

Za izgradnju dobrog KORPORATIVNOG UGLEDA uz ekonomske, postoje i pravila PR struke. Posebno se ističe da menadžeri i svi oni kojima je stalo do ugleda treba zaista da veruju u svoj PROIZVOD ili USLUGU. Ako oni veruju, ponudiće ih na pravi način, a klijenti/kupci će to ceniti.

Treba istaći i značaj poslovnog BONTONA. Naime, poslovni bonton predstavlja daleko više od uglađenog ponašanja i lepog izražavanja. On, zapravo, oslikava filozofiju i kulturu čitavog preduzeća. Ima preduzeća koja su neuspešna uprkos postojanju kvalitetnog proizvoda, definisane poslovne strategije, stručnog kadra… Prema mišljenju stručnjaka – odgovor je loša KORPORATIVNA KULTURA.

POVERENJE je nešto što se ne podrazumeva već ga treba zaslužiti. Korisno je, s vremena na vreme, zapitati se da li nam veruju klijenti, poslovni partneri, zaposleni, kao i kakav odnos imamo s medijima – videli nas kao metu ili kao izvor informacija.

Koliko ste dostupni? DOSTUPNOST je sastavni deo dobre reputacije. Kad se ljudi žale na proizvode / usluge, u nekim preduzećima direktor ili menadžer praktikuju da ih lično kontaktiraju telefonom ili im napišu pismo. Upravo tada, ovakvim gestom dobijaju svoje najbolje promotere.

Šta nam je činiti?

Imajte u vidu jedno – UTISCI su prilično krhki.

OČUVANJE dobrog utiska je aktivnost na kojoj je potrebno stalno raditi!

Zato vam predlažem:

  • Nastojte da vaši PROIZVODI/USLUGE budu KVALITETNI i prezentovani ciljnim grupama na ADEKVATAN način.
  • Gradite DOBRE MEĐULJUDSKE ODNOSE i budite preduzeće u kojem ljudi vole da rade .
  • Potrudite se da imate POŠTEN ODNOS prema zaposlenima, poslovnim partnerima, klijentima, dobavljačima…

I nemojte zaboraviti na upotrebu četiri MAGIČNE REČI u poslovnoj komunikaciji – MOLIM, IZVINITE, IZVOLITE I HVALA. Naravno, uz OSMEH!

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post