Da li virtualni tim može biti efikasan?

Da li virtualni tim može biti efikasan?

Da li virtualni tim može biti efikasan?

Koja je svrha virtualnih timova?

Svedoci smo dešavanja – naše radne NAVIKE se menjaju. Upliv tehnologije u naše živote i poslove, naveo nas je da formiramo i razvijamo VIRTUALNE TIMOVE.

Formiranje VIRTUALNIH TIMOVA može biti adekvatan odgovor na sledeće POTREBE:

 • Ako želimo da napravimo SINERGIJU ljudi i njihovih veština, bez obzira na kojoj se lokaciji u zemlji ili van nalaze.
 • Kada se jave KRIZE i VANREDNE SITUACIJE, poput ove kroz koju prolazimo – pandemija virusa korona.
 • Ukoliko želimo da SMANJIMO TROŠKOVE kancelarija, tako što će članovi tima raditi od kuće.
 • Naši PROJEKTI su promenljive veličine i trajanja, i potrebno je da budemo FLEKSIBILNI u raspoređivanju resursa.
 • USLUGE pružamo na RAZLIČITIM LOKACIJAMA u svetu i želimo da ponudimo 24-časovno pokrivanje članova tima koji rade u različitim vremenskim zonama.

Šta su prednosti virtualnih timova?

Ako smo ČLANOVI virtualnog tima – imamo sledeće prednosti:

 • FLEKSIBILNOST i SLOBODA od mnogih ograničenja koja imamo radeći u kancelariji.
 • Naše VREDNOSTI mogu doći do izražaja, bez obzira na našu fizičku lokaciju.
 • Ne gubimo VREME i ne pravimo TROŠKOVE zbog svakodnevnog putovanja na posao.
 • Biramo MESTO gde ćemo raditi.
 • VREME, kada ćemo raditi, takođe biramo.

Ukoliko smo LIDERI  virtualnog tima – možemo računati na sledeće:

 • Ako formiramo EFIKASAN VIRTUALNI TIM, nema GRANICA u radu.
 • Imamo priliku da regrutujemo LJUDE SA PRAVIM VEŠTINAMA, bez obzira na njihovu lokaciju.
 • Možete napraviti DOBITNU kombinaciju u radu članova našeg tima u različitim vremenskim zonama i biti spremni da svojim KLIJENTIMA ponudimo 24-časovnu DOSTUPNOST.
 • Još jedna MOGUĆNOST na raspolaganju – možemo uključiti ljude koji rade honorarno, odn. stručnjake kojima je potrebno periodično angažovanje.

Šta su izazovi virtualnih timova?

Svesni smo da idelano stanje ne postoji. U vezi sa tim, dobro je da budemo pripremljeni za sledeće izazove koje nam donosi formiranje i razvoj virtualnih timova:

 • UPRAVLJANJE LJUDIMA koje možda nikada nećemo sresti.
 • RAZVIJANJE ODNOSA sa ljudima iz različitih kultura, jezika i različitih ličnosti.
 • PRISTUP svakoj osobi na adekvatna način jer svako ima različita očekivanja, različita iskustva i različite stilove rada.

Osigurati da svaka osoba može efikasno dati svoj DOPRINOS i motivisati tim da se udruži u pravcu zajedničkog CILJA.

Kako efikasno voditi virtualan tim?

Obratite pažnju na sledeće tačke bitne za formiranje i vođenje VIRTUALNIH TIMOVA:

 • Poznavanje SNAGA i SLABOSTI svakog člana tima je početak uspešne priče.
 • Važno je da Izgradite ODNOS POVERENJA u sposobnosti i pouzdanost svake osobe.
 • Definišete jasan CILJ i akcione KORAKE, kao i kanale vertikalne i horizontalne KOMUNIKACIJE.
 • Negujte kako TIMSKU komunikaciju, tako i komunikaciju sa SVAKIM ČLANOM tima.
 • Pružite PODRŠKU svakom članu tima onoliko koliko je potrebno, kao rukovodilac / mentor / kouč.
 • Članovi vašeg tima moraju biti MOTIVISANI & orijentisani na REZULTATE i sposobni da rade kako TIMSKI, tako i NEZAVISNO.
 • Model procene PERFORMANSI mora biti jasno komuniciran i ispraćen.
 • SARADNJU i KOMUNIKACIJU unutar tima znatno ćete ojačati ukoliko uvedete i neformalne virtualne timske aktivnosti.
 • I pri tom, setite se proverenog pravila u biznisu: “TITULA VAS ČINI MENADŽEROM. VAŠI LJUDI VAS ČINE LIDEROM.”, nezavisno od situaciju u kojoj se nalazite.

Ostavljam vas da razmislite i procenite: DA LI VIRTUALNI TIMOVI MOGU BITI EFIKASNI? & DA LI SU PRAVI IZBOR ZA VAS? Ukoliko imate dodatnih pitanja, budite slobodni da me kontaktirate.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post