Stereotipi – prečica ili prepreka

Stereotipi - prečica ili prepreka • Biznis Link

Stereotipi – prečica ili prepreka

Kuda nas vode stereotipi?

Tvorac termina STEREOTIPI Volter Lipman (Walter Lippman), definiše ih kao slike u našim glavama, a priori stvorene ideje o pojavama, događajima i ljudima oko nas. On nam predočava prirodu i ulogu stereotipa, bez namere da im da pežorativnu konotaciju, na sledeći način:

Obrazac stereotipa nije neutralan. Nije to baš samo jedan od načina da se umesto velike, bleštave, zaglušujuće zbrke realnosti uspostavi red. Nije samo prečica. On je to sve zajedno i još nešto više. On je projekcija u svet našeg smisla o vlastitoj vrednosti, o našem položaju i našim pravima. Stereotipi su zbog toga silno nabijeni osećanjima koja idu sa njima. Oni su tvrđave naše tradicije, a iza njihovih bedema mi se i dalje možemo osećati sigurni na položajima koje zauzimamo.

Kako tumačiti stereotipe?

Stereotipi se mogu definisati i kao vrsta iskrivljene percepcije i do nje dolazi kada pojedinac drugima dodeljuje izvesne osobine isključivo na osnovu pripadanja određenoj  demografskoj ili socijalnoj kategoriji.

Činjenica je da koristimo stereotipe najčešće u situacijama kada nemamo dovoljno informacija o onome o kome donosimo sud. I tada…najlakše je pribeći generalizaciji i reći da je onaj o kome sudimo pravi predstavnik svoje grupe.

Naravno, upotreba stereotipa ima i svoje prednosti – pružaju nam mogućnost da donosimo sud o drugima, bez mnogo truda. Složićete se da to može biti mač sa dve oštrice.

Šta su vrednosti i uloge stereotipa?

Istakla bih da stereotipi mogu obojiti komunikaciju na sebi svojstven način i može nam se dogoditi da postupak određene osobe ne vidimo kao rezultat njenog genetskog koda, iskustva, kvalifikacija, trenutnog emocionalnog raspoloženja, već pripišemo tome da pripada određenoj naciji, živi u regionu gde su svi takvi, u profesiji je koju karakteriše upravo takvo ponašanje…

To može izazvati pograšan pristup komunikaciji sa njim, kao i dovesti do konflikta.

Zapravo, uloga stereotipa u procesu tumačenja onoga što vidimo, čujemo i osećamo može imati ogroman uticaj na percepciju viđenog i doživljenog. Pogotovu, ako znamo da oni mogu biti na različitim osnovama: profesionalnoj, rasnoj, polnoj, nacionalnoj, starosnoj…

Ne zaboravimo da prihvatanje stereotipa može biti posledica ljubavi, mržnje, ljubomore, sujete, straha, razočaranja… Kant ističe da su glavni uzroci – oponašanje, navika i sklonost.

I na kraju...

Možemo reći da su stereotipi svuda oko nas, ustaljuju se i igraju veliku ulogu u našim poimanjima privatnog i poslovnog okruženja. Naš zadatak je da osvetlimo njihovo postojanje i efekat koji mogu imati. Stoga, ne potcenjujmo njihov značaj i tamo gde ih uočimo ili naslutimo dajmo što potpunije objašnjenje i odgovarajuće stručne podatke.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post