Pogled u retrovizor

Pogled u retrovizor

Šta za vas znači pogled u retrovizor?

Da li pogled u retrovizor ima pozitivna ili negativna značenja? Složićete se da to zavisi od nas, i od toga šta gledamo, koliko to često radimo, kakve POVRATNE INFORMACIJE tražimo…

I, naravno, šta uradimo sa tim dalje!

Šta dobijamo gledajući u retrovizor?

Pogled u retrovizor pomaže da vidimo koliko smo u harmoniji sa našim ciljevima, planovima, standardima u radu… Koliko se držimo izreke REČENO – UČINJENO!

Pokazuje nam da vidimo i kako razvijamo sebe i ljude oko nas.

Ukazuje na kvalitet realizovanih odluka, vođenih komunikacija, preduzetih koraka.. kao i na prepreke u nama i/ili oko nas. Dakle, lista efekata je brojna!

Gledanje u retrovizor u našoj trening industriji znači redovno raditi EVALUACIJU i SAMOEVALUACIJU i proaktivno koristiti dobijene informacije.

Kako gledamo u retrovizor?

Za gledanje u retrovizor možemo koristiti različite NAOČARE.

Jedne nam pružaju činjenice i otvaraju vrata kvalitetnoj analizi i uvidima. Druge nam šire ugao posmatranja stvari. Treće govore o efektima i ostvarenim relacijama sa ljudima oko nas. Četvrte navode na razmišljanje šta možemo drugačije. A pete postavljaju pitanja: Šta ćemo dalje?

U vezi sa ovom temom, podeliću sa vama iskustvo sa jednog od Biznislink programa. Nedavno sam realizovala razvojni program POKLONI SE I POČNI za još jednu generaciju internih trenera. Snabdela sam ih svim potrebnim alatima za efikasnu pripremu – kako treninga, tako i njih samih, osnažila tehnikama za efikasno vođenje programa i upravljanje zahtevnim situacijama.

Posebnu pažnju posvetila sam EVALUACIJI. Možda se pitate zašto. Bez dobre evaluacije i samoevaluacije ne možemo biti IZVRSNI TRENERI, a upravo je to standard koji postavljam kroz sve Biznislink programe. Zapravo, ovo je jedini standard na koji pristajem nakon 20+ aktivnih trening godina, 15.000+ trening sati i 25.000+ edukovanih učesnika na različitim programima.

Kako najbolje učimo kada probamo alate, to smo uradili i sa evaluacijom programa. Obzirom na to da su očekivani ishodi programa i pokazatelji uspešnosti postavljeni pre početka realizacije programa, sada je bilo važno da proverimo da li je sve stiglo na pravu adresu… i zato stavljamo zelene naočare!

Zelene naočare pomažu da uradimo evaluaciju što efikasnije – kombinujući činjenice, uvide, utiske… Učesnici su zamoljeni da stave ove naočare i podele šta su dobili i šta nose sa ovog programa dalje. I vi možete videti ključne tačke na ovoj fotografiji.

Ono što ne možete videti na fotografiji – to je samopouzdanje na višem nivou, ogromna količina pozitivne energije, uspostavljene sjajne relacije između svih nas – trenera i učesnika, potreba da se pomeraju granice u trenerskom zanatu i želja da se što pre uđe u trening salu.

Radujem se novom susretu sa njima jer me svaki put dodatno iznenade i obraduju pomacima koje su napravili, i koliku pažnju posvećuju povratnim informacijama dobijenim na ovakvim treninzima za što efikasniju pripremu i vođenje svojih treninga.

Verujte, ovo je posebno MOTIVACIONO GORIVO – i za mene i za njih!

Šta možemo dalje?

Očigledno je kakvu vrednost ima POGLED U RETROVIZOR – posebno za sve one situacije gde se dajemo bez ostatka, posvećeni, motivisani, sa željom da delimo i postavljamo standarde IZVRSNOSTI!

Ukoliko smo na istim frekvencijama – javite se da vam predam kutiju sa svim potrebnim alatima za efikasno gledanje u retrovizor i uspešno putovanje dalje: danijela.nedic@biznis-link.rs

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post