Kormilo je u našim rukama • Biznis Link

Kormilo je u našim rukama

Duboko verujem da dobre stvari zavređuju pažnju javnosti. U vezi sa tim, delim sa vama jedinstveno iskustvo koje sam imala u razvoju internih trenera kompanije BROSE.

Pre dve godine dobila sam poziv iz ove kompanije da realizujem program koji će kompletno odgovoriti na potrebe ONBOARDING PROGRAMA i opremiti interne trenere svim alatima koji će im pomoći da novozaposlenim kolegama otvore vrata kompanije na pravi način.

Kreirali smo partnerski model rada i stvari su se zakotrljale.
Sigurno vas zanima kako!

Kompanija je prepoznala potrebu za razvojem internih trenera i kreiranje posebnog plana za on-boarding kroz vizuru lidera tima internih trenera, eksperta u svojoj oblasti i izvanrednog poznavaoca međuljudskih odnosa, sa nepogrešivom procenom kuda vodi edukacija internih trenera, i šta može doneti i kompaniji i ljudima u njoj.

Sa druge strane, članovi tima internih trenera jesu kvalitetni ljudi, otvorenog uma, znalci svog posla, sa proaktivnim pristupom ka promenama i usvajanju novog.

Trening centar ove kompanije je potpuno podešen trenerskim potrebama.

I kada sve ove elemente imate – onda sa ogromnom predanošću, radošću i inspiracijom ulazite u kreiranje i implementaciju programa. Tada imate potrebu da date najbolji deo sebe kako bi svi alati stigli na pravu adresu.

Program POKLONI SE I POČNI namenjen je razvoju trenerskih umeća i ima više modaliteta, odnosno postavlja se isključivo prema potrebama ciljne grupe.

Jedinstveno iskustvo

U kompaniji BROSE, ovaj program doveo je do sledećih ishoda:

 • Svaki trener dobio je PAKET – kompletnu metodologiju, materijale i adekvatnu podršku za pripremu i realizaciju trening sesije u okviru on-boarding programa u kompaniji.
 • Opremljeni su smernicama i PREPORUKAMA za pripremu treninga različitog trajanja i veličina grupa sa kojima rade, tako da priprema bude brza i efikasna.
 • Oni znaju šta moraju da unesu u svoj program, šta bi bilo dobro, a šta sigurno neće uraditi jer će poremetiti postavku stvari.
 • Usvojen pristup: STANDARD JE IZVRSNOST.
 • Sve napred navedeno dovelo je do toga da je četiri generacije internih trenera prošlo kompletnu obuku i da sada vode onboarding program, kompletno formirani, samostalni i sa dvocifrenim brojem realizovanih trening sesija.
 • PROSEČNA OCENA njihovih treninga kreće se na relaciji 4.8 – 4.9 (od
  mogućih 5).
 • MOTIVACIJA ovih ljudi je porasla, a trening poziv se doživljava kao ozbiljna privilegija.
 • Došli smo do SINERGIJA između trenera i napravili zajednicu koja raste tako što uči, deli i pruža uzajamnu podršku.
 • Alati za treninga koriste se i za vođenje sastanaka, kreiranje prezentacija,
  prodaju ideja/ predloga/ rešenja, mentorski rad…

Pokloni se i počni

Ako se pitate da li je bilo klizavog terena – jeste! To je sastavni deo svakog razvojnog puta. To smo prevazišli kroz partnerski pristup, otvorenost i spremnost da proaktivno rešavamo nastale situacije. Ove lekcije su nam pomogle da još kvalitetnije pristupimo ovom programu.

Sve napred navedeno pokazuje šta se dešava kada su elementi razvojne jednačine: kompanija koja razume potrebe u svojim redovima, ljudi koji žele da uče i eksterni trener koji predaje riznicu trenerskih alata, veština, iskustva i podrške.

Sada je KORMILO u rukama ovih trenera, a kompanija je sigurna da BROSE ONBOARDING PROGRAM ispunjava standarde IZVRSNOSTI.

I, PUTOVANJE, traje!

Verujem da ćete imati priliku da upoznate ovu kompaniju i njene ljude. Ono po čemu ćete ih sigurno prepoznati – oni zrače samopouzdanjem, vladaju trenerskim veštinama i spremni su da konstruktivno prime povratnu informaciju i uče, bez onoga: “Ali, znate… ja sam mislio/la….”.

Njihov stav je: “Čekaj da vidim kako mogu ovo da iskoristim, šta će mi tačno doneti… Hajde da probam!”, i obavezno će vam vratiti informaciju šta su uradili.

I sami znate – sa ovakvim pristupom – GRANICE NE POSTOJE!

Sigurna sam sada razumete – zašto sam imala potrebu da ovo iskustvo podelim. Kompanija i ljudi koji teže IZVRSNOSTI u onome što rade – zaslužuju posebnu pažnju i mesto, zar ne?

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post