Moj pogled na menadžment – Piter Darker

Moj pogled na menadžment – Piter Darker

Knjiga: Moj pogled na menadžment

Autor: Piter Draker

Piter Draker, rodonačelnik savremenog menadžmenta, uvodi nas u svoju knjigu na sledeći
način: “Moj pogled na menadžment predstavlja esencijalni izbor iz šezdesetogodišnjeg rada i
izdavačkog opusa o menadžementu. Počinje knjigom The Future of Industrial Man (1942.) i
završava se delom koje je objavljeno 1999. godine Management Challenges for 21st Century.”

Naslućujete koliko upotrebljivih uvida i alata možete pronaći u knjizi MOJ POGLED NA
MENADŽMENT…

Piter Draker puno toga deli sa nama u ovoj knjizi, a neke od tema koje vas očekuju jesu:

● Šta su osnovna pravila u vođenju ljudi i biznisa, odn. šta je svrha poslovanja?
● Koje su to nove paradigme menadžmenta?
● Šta su to preduzetničke strategije i kako stvaramo preduzetničko društvo?
Kako putovati od analize do opažanja, kao novog pogleda na svet?
● Koji su to modeli inspirisanja ljudi da daju svoj doprinos?
● Zašto treba poznavati sopstvene kvaltete i vrednosti?
● Šta nam sve može podariti kvalitetna komunikacija?
● Koji začini doprinose efektivnom rukovođenju?
● Na koje principe inovacija se treba osloniti?
● A čemu služi druga polovina života

Knjiga MOJ POGLED NA MENADŽMENT je zaista prava riznica nauke, mudrosti, uvida…i zato
ne propustite ovu priliku da saznate kako je pojava menadžmenta učinila da znanje preraste
od društvenog ukrasa i luksuza u istinski kapital bilo koje organizacije.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post