Počni sa ZAŠTO, Sajmon SINEK

Počni sa ZAŠTO, Sajmon SINEK | Biznis link

Počni sa ZAŠTO, Sajmon SINEK

Knjiga: POČNI SA ZAŠTO

Autor: Sajmon SINEK

Svako od nas ima IZBOR kako će nastupiti u komunikaciji sa kolegama, nadređenima, podređenima, klijentima…
Često u komunikaciji razmišljamo ŠTA reći i KAKO to izvesti na pravi način.
Koliko puta smo se zapitali ZAŠTO komuniciramo – zašto šaljemo određenu PORUKU i da li će, kao takva, stići na pravu ADRESU?
SAJMON SINEK nam objašnjava, sa više aspekata, ZAŠTO treba biti PRVO PITANJE u kreiranju naše PORUKE, na koji način razmišljati o ovom pitanju i kako kreirati, odn. komunicrati ODGOVOR RAZLIČITIM JAVNOSTIMA  u internom i eksternom okružanju.
U knjizi POČNI SA ZAŠTO naći ćete proverene ALATE kako da dizajnirate svoje ZAŠTO, KAKO I ŠTA i predstavite SEBE, KOMPANIJU, PROIZVOD na autentičan način gradeći poziciju POUZDANOG PARTNERA u BIZNISU.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Share this post